FORENINGSPORTAL Vang i Valdres
Dato/tid Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
09.03.2023 18:34 Høre og Ryfoss idrettslag Idrett, trening og friluftsliv 120 Kristoffer Kvien 95234382
09.02.2023 13:50 Vang idrettslag Idrett, trening og friluftsliv 191 Hanne Tveit 41426620
30.01.2023 14:25 Vang økologiske innkjøpslag Interesseorganisasjonar 30 Inger Sørum 41566078
10.01.2023 15:15 Vang kulturskule Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Oddbjørn Skeie 48241371
09.01.2023 09:57 Frisklivssentralen i Vang Idrett, trening og friluftsliv 0 Caroline Marlen Solie Bryntesen 911 27 549
05.01.2023 17:02 Thorpe Grendehus Samfunnshus og grendehus 0 Nils Arne Thorpe 97086200
05.01.2023 17:00 Torpe aktivitet Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Helge Søndrol 48100524
04.01.2023 11:32 Høre / Vestre Slidre Røde Kors hjelpekorps Bistand og beredskap 85 Ola Bakke 95365757
03.01.2023 15:02 BUA Vang Idrett, trening og friluftsliv 0 Marte Tangen
03.01.2023 14:25 Kyrkja i Vang Tru og livssyn 0 Guro Hovda 412 65 178
03.01.2023 12:20 Vang frivilligsentral Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Marte Tangen 46816473
03.01.2023 12:16 Vang bygdekino Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Oddbjørn Skeie 48241371
14.12.2022 09:21 Jokerspace Ryfoss Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Gudbrand Heiene 41335496
08.12.2022 21:48 Vang folkebibliotek Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Marianne Riste
06.12.2022 11:39 Vang bygdekvinnelag Musikk, kultur, handtverk og kafè 5 Guro Råheim Kvam 990 91 187
02.12.2022 15:56 Ryfoss vel Velforeining 0 Torun Mørk 997 34 255
29.11.2022 23:04 Vang mållag Musikk, kultur, handtverk og kafè 50 Anne Lajord Belsheim 41639650
29.11.2022 14:30 Laget for funksjonshemma i Vang Interesseorganisasjonar 50 Sigrun Lerhol 481 79 192
29.11.2022 11:21 Vang klatreklubb Idrett, trening og friluftsliv 154 Linda Jevne 98483818
28.11.2022 18:04 Førjulsmarked i Øye Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Bjørg S. Berge, Marit Gjærdingen. 452 51 467
28.11.2022 14:49 Vang historielag Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Tore Hovda 950 50 882
28.11.2022 14:30 Innovangsjon SA 2 Ida Nordland Hillestad 48090059
28.11.2022 13:54 Kvamsklevas Venner Velforeining 0 Leif Solemsli 412 10 564
28.11.2022 13:52 Vang Utvikling Interesseorganisasjonar 0 Leif Solemsli 412 10 564
26.11.2022 12:22 Høre Beitelag Interesseorganisasjonar 0 996 99 969
25.11.2022 15:20 Vang turlag Idrett, trening og friluftsliv 0 Stine Solemsli 90896012
24.11.2022 21:16 Vang Skytterlag Idrett, trening og friluftsliv 145 Kristian Solemsli 41506929
24.11.2022 13:30 Vinjerock Musikk, kultur, handtverk og kafè 800 Guro Furunes Pettersen
22.11.2022 14:24 Valdres Historielag Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Tore Hovda 95050882
21.11.2022 20:44 Vang Beitelag Interesseorganisasjonar 0 Inga Bøe 911 94 917
21.11.2022 20:33 Grindaheim Røde korps besøksteneste Bistand og beredskap 0 Inga Bøe. Ingunn Svien. 91194917 el 97532501
21.11.2022 20:12 Vang Sau og Geit Interesseorganisasjonar 12 Inga Bøe 911 94 917
21.11.2022 08:50 Utdanningsforbundet Vang (i Oppland) Fagforeining 64 Haakon Møller Wahlquist 98625180
19.11.2022 17:55 Purkeryggen Køllekrins Idrett, trening og friluftsliv 0 Kai Rune Hemsing 99230336
18.11.2022 20:41 Jotunheimen idrettslag Idrett, trening og friluftsliv 20 Kristoffer Ommundsen 40054005
18.11.2022 20:39 Miljøpartiet Dei Grøne Vang Politiske parti 30 Bjørn Nylander 46395551
18.11.2022 15:55 Vangskoret Musikk, kultur, handtverk og kafè 25 Elisabeth Myhre 90591761
18.11.2022 15:20 Tyin Idrettslag Idrett, trening og friluftsliv 167 Torstein Grøv 90416819
07.11.2022 23:32 Vang husflidslag Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Kari Hagaseth 98857553
01.11.2022 11:06 FK Vang Idrett, trening og friluftsliv 80 Haakon Wahlquist 98625180
01.11.2022 09:00 Fjellblom Il Idrett, trening og friluftsliv 220 Hallgrim Børhus Rogn 41222769
31.10.2022 21:42 Bøaflatad'n Vel Velforeining 25 Mimoza Zogaj 47628777
31.10.2022 11:09 Valdres Ms Forening Interesseorganisasjonar 45 402 43 897
31.10.2022 09:24 Vang Arbeiderparti Politiske parti 50 Vidar Eltun 917 23 502
30.10.2022 18:42 Grindaheim Røde Kors hjelpekorps Bistand og beredskap 36 Anders Belsheim 93083750
29.10.2022 09:22 Høre mannskor Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Oddbjørn Skeie 95076539
27.10.2022 14:10 Vang bondelag Interesseorganisasjonar 0 Jørgen Andrisson Kvam 454 16 782
27.10.2022 14:06 Åsvang 4H Idrett, trening og friluftsliv 13 Camilla Bjone Hålien 90650909
27.10.2022 13:59 Fagforbundet Øvre Valdres Fagforeining 0 Jorunn Onstad 99591629
21.10.2022 13:12 Vang bridgelag Idrett, trening og friluftsliv 18 Ottar Jægersborg 46803100
19.10.2022 11:18 Øylo-Ryfossen Elveeigarlag Idrett, trening og friluftsliv 30 Geir Endre Rogn 917 98 159
11.10.2022 18:29 Vang pensjonistlag Interesseorganisasjonar 98 Gerd Marken 97654892
11.10.2022 18:17 Vang eldreråd Kommunale råd 0 Gerd Marken 97654892
10.10.2022 13:45 Fjellblom musikklag Musikk, kultur, handtverk og kafè 21 Jon Eggen 90186731
08.10.2022 12:20 Jotun fotoklubb Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Sidsel Offergaard Jevne 97177914
07.10.2022 13:51 Onsdagskafeen Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Inger Solveig Bøe 90987725
07.10.2022 13:46 Vang Gla'dans Idrett, trening og friluftsliv 16 Inger Solveig Bøe 909 87 725