FORENINGSPORTAL Vang i Valdres
Navn Kategori Medl. #Akt. Kontakt Telefon E-post Nettside
Bygdelista i Vang Politiske parti 0 0 Elisabeth Hålien 990 90 013
Bøaflatad'n Vel Velforeining 25 0 Mimoza Zogaj 47628777
Børrenøse Velforening Velforeining 0 0
Delta Fagforeining 0 0 Veronica Løvlie Haugen
Grindafjell Løypelag Idrett, trening og friluftsliv 0 0 Boye Skøre 918 19 866
Grindaheim Røde Kors hjelpekorps Bistand og beredskap 36 0 Anders Belsheim 93083750
Purkeryggen Køllekrins Idrett, trening og friluftsliv 0 0 Kai Rune Hemsing 99230336
Raudalens Venner Velforeining 0 0 Kai Sveum 918 51 484
Søndre Hurum Jaktlag Idrett, trening og friluftsliv 0 0 Geir Kongslien 928 87 778
Torsheims Venneforening Velforeining 0 0 Elisabeth Hålien 990 90 013
Tyin Idrettslag Idrett, trening og friluftsliv 167 0 Torstein Grøv 90416819
Tyin-Filefjell Turløyper Idrett, trening og friluftsliv 0 0 Lars Inge Tordal
Valdresspelet Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 0 Ingvild Oldre Heggom 90969080
Vang bonde- og småbrukarlag Interesseorganisasjonar 0 0 Kjell Anders Haugen 41331618
Vang bondelag Interesseorganisasjonar 0 0 Jørgen Andrisson Kvam 454 16 782
Vang bygdekvinnelag Musikk, kultur, handtverk og kafè 5 0 Guro Råheim Kvam 990 91 187
Vang frivilligsentral Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 0 Marte Tangen 46816473
Vang idrettsråd Idrett, trening og friluftsliv 0 0 Kristian Solemsli 415 06 929
Vang kommunale kunstutval Kommunale råd 0 0 Marianne Isachsen 90846924
Vang musikkråd Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 0 Ola Bøland 47844346
Vang treningssenter Idrett, trening og friluftsliv 0 0
Vangsmjøsa Fiskeforening Idrett, trening og friluftsliv 0 0 Jon Lerhol 943 13 000
Ytf Avd 29 Jotunheimen Fagforeining 0 0 Tomas Jørgen Mosaker 913 73 091