FORENINGSPORTAL Vang i Valdres
Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
Bergulv Motorsykkel Forening Motor 0 906 25 230
Bygdelista i Vang Politiske parti 0 Elisabeth Hålien 990 90 013
Børrelia 1 Velforeining 0
Børrenøse Velforening Velforeining 0
Delta Fagforeining 0 Veronica Løvlie Haugen
Filefjell Kiteklubb Idrett, trening og friluftsliv 0 Ola S. Grøv 416 23 130
Grindafjell Løypelag Idrett, trening og friluftsliv 0 Boye Skøre 918 19 866
Raudalens Venner Velforeining 0 Kai Sveum 918 51 484
Søndre Hurum Jaktlag Idrett, trening og friluftsliv 0 Geir Kongslien 928 87 778
Torsheim grendehus Samfunnshus og grendehus 0 Elisabeth Hålien 99090013
Torsheims Venneforening Velforeining 0 Elisabeth Hålien 990 90 013
Tyin Løypelag Idrett, trening og friluftsliv 0 Ingrid Lydvo
Tyin-Filefjell Turløyper Idrett, trening og friluftsliv 0 Lars Inge Tordal
Tyinstølen vel Velforeining 0
Valdreskvelven spel- og dansarlag Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Jørgen Andrisson Kvam 454 16 782
Valdresspelet Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Ingvild Oldre Heggom 90969080
Vang bonde- og småbrukarlag Interesseorganisasjonar 0 Kjell Anders Haugen 41331618
Vang idrettsråd Idrett, trening og friluftsliv 0 Kristoffer Kvien 952 34 382
Vang Jeger og Fiskarlag Idrett, trening og friluftsliv 0 Thorstein Nøkleby 91324024
Vang kommunale kunstutval Kommunale råd 0 Marianne Isachsen 90846924
Vang musikkråd Musikk, kultur, handtverk og kafè 0 Ola Bøland 47844346
Vang Revmatikerforening Interesseorganisasjonar 0 Ola Grøv 90632380
Vang senterparti Politiske parti 0 41620861
Vang Skule- og Ungdomskorps Musikk, kultur, handtverk og kafè 0
Vang søndagsskule Tru og livssyn 0 Ingunn Hommedal 90928355
Vang treningssenter Idrett, trening og friluftsliv 0
Vang ungdomsråd Kommunale råd 0 Albion Zogai
Vangsmjøsa Fiskeforening Idrett, trening og friluftsliv 0 Jon Lerhol 943 13 000
Ytf Avd 29 Jotunheimen Fagforeining 0 Tomas Jørgen Mosaker 913 73 091