FORENINGSPORTAL Vang i Valdres

Bøaflatad'n Vel

Velforeining 

Bøaflatad'n Vel ble stiftet 01.11.2001 og i 09.07.2014 vart registrert og godkjent i Brønnøysund .Styret har ønska å skape trivsel og samhold i grenda vår , og har vel på mange måter lykkes  bra med det.

FK Vang

Idrett, trening og friluftsliv 

FK Vang er fotballklubben i Vang i Valdres. Det er lag frå knøtt opp til seniornivå. Kampar blir spelt på Tveit stadion, hovudsakleg på kunstgras, men klubben har også ei grasbane der ein kan halde treningar.

Førjulsmarked i Øye

Musikk, kultur, handtverk og kafè 

Førjulsmarknad med fokus på kvalitetshandverk og lokalmat frå Vang og nærområdet. Marknaden blir alltid arrangert siste helga før fyrste syndag i advent på Øye samfunnshus, Øyevegen 160,

Grindaheim Røde korps besøksteneste

Bistand og beredskap 

Besøkstjenesten har god kontakt med Vangsheimen og utetjenesta , for å prøve å finne ut kven som treng å få ei besøksvenn,  me prøvar å fange opp dei som er heime ,ikkje reiser mykje ut,eller får besøk. Prøvar da og koble dei saman med ein besøksvenn , som kan legge litt sjølv opp når dei kan møtast og kor ofte. Me skal ikkje gjera noko som dei får hjelp med frå før. Mest prating , eventuelt lesing og andre småting.

Kvamskleivas Venner

Velforeining 

Kvamskleivas Venner har til formål å restaurere og vedlikeholde Kongevegen mellom Søndrol og Neset i Vang kommune for derigjennom å legge til rette for et aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv for lokalbefolkning og besøkende.

Torsheim grendehus

Samfunnshus og grendehus 

Torsheim er eit fantastisk koseleg grendahus for dei fleste anledninger. Huset vart ferdigstilt i 1911 og ivaretek den gode stemningen uansett arrangement. Leigast ut til ulike tilstelningar. Ligg plassert midt i Vang sentrum. Torsheim grendehus har eigen Facebook side.

Vang bridgelag

Musikk, kultur, handtverk og kafè 

Vang bridgelag har spelekveldar på Lund arbeidsbase tysdagar kl. 19.00 - 23.00. Sesong: ca, 1. okt. til 1. mai. Pause i spelinga med kaffe/te og runstykker til ein billig penge. Ingen medlemskontingent, men loddsal som er frivillig. Flakslodd som premie til kveldens vinnarpar.Vi held kurs dersom interesse, ta kontakt med ein i klubben eller besøk oss for berre å sjå. Styret for sesongen 2023/24: Leiar; Ottar Jægersborg. Kasserar Bergit Nordsveen. Styremedlem Haakon Wahlquist. Styremedlem Ivar Eltun

Vang Gla'dans

Idrett, trening og friluftsliv 

Vi er no ei gruppe på 12 dansarar. Vil gjerne få med fleire. Har fått med 2 nye i haust som ser ut til å trivast saman med oss. Du treng ikkje å ha med partner. Vi brukar raude og blå band og byttar ofte partner.

Vang husflidslag

Musikk, kultur, handtverk og kafè 

Laget vart stifta i 1988. " Vang husflidslag har som mål å halde husflidstradisjonane i hevd ved å ta vare på gamle teknikkar og arbeidsmåtar gjennom kurs og anna opplæring"

Vang idrettslag

Idrett, trening og friluftsliv 

Vang idrettslag er antakeleg Vang sin eldste forening, vi ble stiftet i 1912. Idrettslaget har mange ulike aktiviteter, fordelt på grupper. Du må være medlem i Vang idrettslag for å delta på våre aktiviteter. Medlemskap hos oss er: Enkeltmedlemskap: 200kr Familiemedlemskap: 300kr Ta kontakt med kontaktperson for deltaking og medlemskap i idrettslaget.

Vang klatreklubb

Idrett, trening og friluftsliv 

I vår 12 meter høye vegg lover vi mestring for alle, uansett erfaring og nivå. Vårt mål er å tilby et lavterskeltibud som passer for alle. Alt du trenger av utstyr har vi og lån av utstyr er inkludert i medlemskapet. Det er automatiske sikringer i veggen, så du trenger ikke kunne sikre for å klatre hos oss. Vi setter jevnlig opp kursing, dersom du vil lære å sikre.

Vang pensjonistlag

Interesseorganisasjonar 

Vang pensjonistlag er eit frivillig lag som er tilknytta Pensjonistforbundet. Gjennom året har vi medlemsmøter, julebord, ein 3 dagers tur og ein dagstur. Pensjonistlaget ønsker seg flere medlemmer, for " desto flere vi er står vi sterkere sammen "

Vang Sau og Geit

Interesseorganisasjonar 

For saue og geitebønder i Vang og Øye . Fagmøter 1-2 ganger i året. Ellers pratar me om sau når me trefast og hjelper kverandre.

98483818 / 

Vang turlag

Idrett, trening og friluftsliv 

Vang Turlag vart skipa av ivrige friluftsliventusiastar i Vang den 6. mars 2011, og er no eit lokallag under DNT Valdres. Vi ynskjer å få folk ut på tur og tilrettelegge og engasjere for naturopplevingar for fastbuande, hyttefolk og andre besøkjande i Vang.

Vang Utvikling

Interesseorganisasjonar 

Foreningens formål er å bidra til utvikling av næringslivet i Vang ved å legge til rette for lokale tiltak og aktiviteter i kommunen, i tråd med det markedet etterspør og i samarbeid med Visit Valdres AS (VV).

Vinjerock

Musikk, kultur, handtverk og kafè 

Vinjerock er ein festival som held til på Eidsbugarden i Vang! Kvart år stiller 750 frivillige frå Vang og resten av landet opp for å gjere alle dei store og små oppgåvene som trengs for at festivalhjulet skal snurre! Vil du vere med i gjengen?

Øylo-Ryfossen Elveeigarlag

Idrett, trening og friluftsliv 

Øylo-Ryfossen Elvelag er ein samanslutning av grunneigarar langs Begna elv fra Øylo til Ryfossen. Føremålet for laget er å samle grunneigarar og dei som har rettigheitar i området, for saman å forvalte fiskeressursane på ein måte som skaper auka arbeids- og inntektsmoglegheiter og tryggjer naturverdiane.