FORENINGSPORTAL Vang i Valdres

Åsvang 4H

Klubbmøter og ulike aktivitetar gjennom året.

Alle som blir 10 år i Vang inneværande år er velkommen til å væra med i Åsvang 4H. Vi har klubbmøter og ulike aktivitetar ca. 1 gong i mnd.  Sporten vår er Volleyball, og du kan reise på leir om du vil det. Overnattingar både ute og inne. Du vel eitt prosjekt som du arbeider med i løpet av året som du viser fram på haustfesten i oktober. Før du fyller 12 år er du aspirant, kvart år du fullfører får du ei nål, og om du er med i 7 år etter fylte 12 år får du 4H-plaketten. Denne er fin å legge ved når du skal søke jobbar. Etter å ha fått plaketten kan ein væra alumnmedlem.  Å fullføre eitt år vil seia å ha minst 50% oppmøte og i tillegg ha levert ei godkjent prosjektoppgåve. 

Det er medlemmene sjølv som sit i styret og som er med på å bestemme kva dei skal drive med i løpet av året. Det blir utarbeidd ein årsplan som blir bestemt av styre etter årsmøte i november.  

Ordinære klubbmøter er på Åsvang samfunnshus utvalde søndagar kl. 16.00-17.30. I tillegg er det aktivitetar med og utan overnatting på andre stader/tidspunkt, sjå Årsplan. Ein kan bli medlem gjennom heile året, berre å ta kontakt. Årsplan og informasjon ligg ute på Facebooksida: Åsvang 4H. 

Abonnementsavgift: Hovudmedlem kr. 650,- Søsken kr. 350,- Støttemedlem kr. 500,- 

 Alle foreldre må væra med å hjelpe til når det trengs på dei ulike aktivitetane. 

Men viktigast av alt, vi leiker og har det moro.

Vi lovar å arbeide mot det mål å bli ein ungdom med 

klart hovud, varmt hjarte, flinke hender og god helse.


Her kan du lese prosjektet integrerande frivilligheit sin presentasjon av laget i Frivillighetens år 2022:

https://www.vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/volleyball-aktivitetar-og-sjolvvalte-prosjekt-i-4h/

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
27.06.2024 Fylkesleir for Oppland 4H Slidre

Fritidsaktiviteter

4H

Kontaktinformasjon

90650909 / 

camillabjone@hotmail.com

www.facebook.com/profile.php?id=100063485711125

Camilla Bjone Hålien

Besøksadresse
Åsvang samfunnshus

Postadresse
Hensåsvegen 351
2975 Vang i Valdres

Andre opplysninger

Org.nummer
821289122

Stiftet dato
01.01.1951

Ant. medlemmer
12

Vipps-nummer
565967

Kategori
Idrett, trening og friluftsliv

Område
Åsvang/Slettefjell

Stikkord
saman har me det bra

Sist oppdatert
05.03.2024

Rediger med kode