FORENINGSPORTAL Vang i Valdres

Øylo-Ryfossen Elveeigarlag

Øylo-Ryfossen Elvelag er ein samanslutning av grunneigarar langs Begna elv fra Øylo til Ryfossen. Føremålet for laget er å samle grunneigarar og dei som har rettigheitar i området, for saman å forvalte fiskeressursane på ein måte som skaper auka arbeids- og inntektsmoglegheiter og tryggjer naturverdiane.

Prøv ut ørretfiske i Storåne mellom Øylo og Ryfossen. Her finn du ei variert elv med god bestand av ørret. Strekninga er på ei snau mil og inneheld parti med stryk, fine kulpar og silleflytande elv. Det ligg godt til rette for mange typer fiske, både for vaksne og born. Sjansane for stor fisk er gode.


Kontaktinformasjon

917 98 159 / 

rogn@topptrent.com

www.inatur.no/fiske/5b3b3fec3f7a410003896b0c/orretfiske-i-storane-begna-vang-i-valdres-strekninga-fra-oylo-til-ryfossen

Geir Endre Rogn

Besøksadresse

Postadresse
Tørpegardsvegen 23
2973 Ryfoss

Andre opplysninger

Org.nummer
925362700

Stiftet dato
08.06.1970

Ant. medlemmer
30

Vipps-nummer
691114

Kategori
Idrett, trening og friluftsliv

Område
Høre/Ryfoss

Stikkord
Fisking, Ørret, Storåne, Begna

Sist oppdatert
19.10.2022

Rediger med kode