FORENINGSPORTAL Vang i Valdres

Vang husflidslag

Laget vart stifta i 1988. " Vang husflidslag har som mål å halde husflidstradisjonane i hevd ved å ta vare på gamle teknikkar og arbeidsmåtar gjennom kurs og anna opplæring"

Laget ynskjer å fremja god norsk husflid. Dette gjer me m.a. gjennom kurs, utstillingar, demonstrasjonar, temakveldar m.m.. 

Laget har lokaler på Åsvang. Her har me kurs og temakveldar, og medlemmene kan låne lokala til forskjellige aktivitetar. 

Norges husflidslag har 3-årige prosjekt der dei fokuserar på forskjellige tema. No heiter satsinga HOLBART som handlar om å ta vare på dei tinga ein har gjennom å reparere, bøte og lappe.

Kvar veke samlast mange til strikkekafe på Haukåsen.  

Her kan du lese prosjektet integrerande frivilligheit sin presentasjon av laget i Frivillighetens år 2022:

https://www.vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/tradisjonar-teknikkar-og-verdiar-i-husflidslaget/

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
28.03.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
04.04.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
11.04.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
18.04.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
25.04.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
02.05.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
09.05.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
16.05.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
23.05.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
30.05.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
06.06.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
13.06.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen
20.06.2023 11:00 Strikkekafé Haukåsen

Kontaktinformasjon

98857553 / 

vanghusflidslag@gmail.com

www.facebook.com/VangHusflidslag

Kari Hagaseth

Besøksadresse

Postadresse

 

Andre opplysninger

Org.nummer
991085947

Stiftet dato
08.03.1988

Ant. medlemmer
0

Vipps-nummer

Kategori
Musikk, kultur, handtverk og kafè

Område
Stedsuavhengig

Stikkord

Sist oppdatert
07.11.2022

Rediger med kode