FORENINGSPORTAL Vang i Valdres

Vang husflidslag

Laget vart stifta i 1988. " Vang husflidslag har som mål å halde husflidstradisjonane i hevd ved å ta vare på gamle teknikkar og arbeidsmåtar gjennom kurs og anna opplæring"

Laget ynskjer å fremja god norsk husflid. Dette gjer me m.a. gjennom kurs, utstillingar, demonstrasjonar, temakveldar m.m.. 

Laget har lokaler på Åsvang. Her har me kurs og temakveldar, og medlemmene kan låne lokala til forskjellige aktivitetar. 

Norges husflidslag har 3-årige prosjekt der dei fokuserar på forskjellige tema. No heiter satsinga HOLBART som handlar om å ta vare på dei tinga ein har gjennom å reparere, bøte og lappe.

Kvar veke samlast mange til strikkekafe på Haukåsen.  

Her kan du lese prosjektet integrerande frivilligheit sin presentasjon av laget i Frivillighetens år 2022:

https://www.vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/tradisjonar-teknikkar-og-verdiar-i-husflidslaget/

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
26.09.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
03.10.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
10.10.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
17.10.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
24.10.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
31.10.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
07.11.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
14.11.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
21.11.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
28.11.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
05.12.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
12.12.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen
19.12.2023 11:00 Strikkekafé på Haukåsen Haukåsen

Kontaktinformasjon

98857553 / 

vanghusflidslag@gmail.com

www.facebook.com/VangHusflidslag

Kari Hagaseth

Besøksadresse

Postadresse

 

Andre opplysninger

Org.nummer
991085947

Stiftet dato
08.03.1988

Ant. medlemmer
0

Kategori
Musikk, kultur, handtverk og kafè

Område
Stedsuavhengig

Sist oppdatert
07.11.2022

Rediger med kode